สำรวจสักนิด เราเสี่ยงมะเร็งเต้านมอยู่หรือเปล่า

มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของมะเร็งในเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งชนิดนี้ ถ้าตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด
แนวทางตรวจคัดกรองเบื้องต้น ที่ควรรู้จัก
แนวทางป้องกันมะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยเป็นปราการสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สายจนเกินไป และช่วยลดโอกาสลุกลามหรือแพร่กระจายของมะเร็งมีข้อควรปฏิบัติที่ควรทำ ดังนี้
-​การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ที่ดาราหนังXต้องทำเป็นประจำ
-​การตรวจเต้านมด้วยแพทย์
-​เข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการตรวจแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์
มีข้อแนะนำว่า ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติ ๆ หรือไม่ ควรคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง แล้วตรวจเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าคนธรรมดาหรือดาราหนังXก็ควรตรวจ เพื่อความมั่นใจและความแม่นยำในการตรวจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ ทุก 6 เดือน และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจด้วยการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี
ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมในการคัดกรองมะเร็งเต้านม เนื่องจากบางท่านอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อาจต้องปรับวิธีการตรวจ ช่วงเวลา และความถี่ที่เข้ามารับการตรวจ แน่นอนว่าดาราหนังXหลายๆคนต้องเตรียมร่างกายและตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด
ทำไมถึงต้องตรวจเต้านมด้วยตนเอง ก็เพราะว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยเฉพาะการคลำเต้านั้น จะทำให้เข้าใจลักษณะตามปกติของเต้านมว่าเป็นอย่างไร (บางคนอาจไม่เคยสังเกตเต้านมตัวเองอย่างจริงจัง เคนเห็นแค่ในหนังX) มีประโยชน์ในการสังเกตความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรูปร่างหรือลักษณะเต้านเปลี่ยนไปจากเดิม
ทำไมต้องใช้วิธีคลำเต้านม เพราะ การตรวจเต้านมจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ พินิจสังเกตเต้า และการคลำเต้าควรทำให้ครบเพื่อความละเอียดและความแม่นยำในการตรวจ
การพินิจดูเต้านมของตนเอง จะสามารถบอกลักษณะของเต้านมที่สังเกตได้โดยละเอียดเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน (ทั้งที่เมื่อก่อนเท่ากัน) หรือมีการนูนของผิวดูผิดปกติ เป็นต้น ก็สามารถส่งสัญญาณของโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ และใช้เวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้นและควรวางแผนคลำเต้าเป็นประจำ ดังนี้
ควรคลำเต้านมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เลือกเวลาหลังประจำเดือนมา 7-10 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่เต้านมไม่มีการคัดตึง ช่วยลดโอกาสเข้าใจผิดได้หากหมดประจำเดือนแล้ว และตั้งวันที่จะคลำเต้านมเป็นวันเดียวกันในทุกๆเดือน